English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: ancients

Probably related with:
English Tagalog
ancients
matanda; may katandaan; mga matanda;

May related with:
English Tagalog
ancient
sinauna; luma;
ancient
sinaunang; sinauna; matandang; sa sinaunang; dating; matanda; dating mga; mga dating; luma; nang mga unang; noong una; una; unang;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .