English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: bands

Probably related with:
English Tagalog
bands
mga pulutong; mga tali; pulutong; tali; mga panali; ng mga pulutong; mga tali ay; pangawan; mga panali sa; ang mga panali; mga kahoy; mga; ulo nila;

May related with:
English Tagalog
band
ted2010; pulutong; banda; ng ted2010; pulutong na; hukbo;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .