English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: according

Best translation match:
English Tagalog
according
sang-ayon; ayon sa;
according
[acórding] Ayon; alinsunod

Probably related with:
English Tagalog
according
ayon; ng ayon; ang ayon; na ayon; ay ayon; alinsunod; ayon sa; sang-ayon; gaya; ganyang; na gaya; makatuwid; gaya ng; ng kapangyarihan; na gaya ng; tungkol; kapangyarihan; sa makatuwid; maging; kung;

May related with:
English Tagalog
accord
kalawili; saliw; makaayon; kasunduan; usapan; pagkakaintindihan;
accord
makaayon; kalawili; pagkakaintindihan; saliw; kasunduan; pagkakaisa; usapan; kalooban;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .