English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: laws

Probably related with:
English Tagalog
laws
mga kautusan; kautusan; na kautusan; ang mga kautusan; batas; ang kautusan;

May be synonymous with:
English English
laws; pentateuch; torah
the first of three divisions of the Hebrew Scriptures comprising the first five books of the Hebrew Bible considered as a unit

May related with:
English Tagalog
law
akto; alituntunin; batas; ley; takda; ordinansa; kautusan;
law
kautusan; batas; kautusang; kautusan ay; kautusan na; ley; mga kautusan; kautusan ay ang; kautusan ng; kautusa; ng kautusan; ang kautusan; akto; sariling kautusan; ordinansa; alituntunin; takda; hukuman; palatuntunan;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .