English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: parted

Probably related with:
English Tagalog
parted
binahagi;

May related with:
English Tagalog
part
parte; bahagi; hati; pitak; yugto;
part
bahagi; distrito; parte; na bahagi; bahagi ay; ng bahagi; isang bahagi; kabahaging; pitak; yugto; panig; ang isang bahagi; hati; panig ng; ng kaniyang bahagi; kaniyang bahagi; hinapak; sangkap; katungkulan; isang; karamihan; ang isang; ninyo;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .