English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: rams

Probably related with:
English Tagalog
rams
tupang lalake; lalaking tupa; tupa; ng tupang lalake; lalaking tupang; tupang lalake ay; mga lalaking tupa; tupa na; mga tupang lalake; mga tupa; mga tupa na; mga pangsaksak; ng mga pangsaksak; kambing; kambing na lalake; mga; ng mga;

May related with:
English Tagalog
ram
tupang lalake; tupa; tupang; lalaking tupang; tupang lalake na; lalaking tupa; tupang lalaking; lalaking tupa na;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .