English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: sat

Probably related with:
English Tagalog
sat
naupo; nakaupo; nagsiupo; umupo; nangaupo; ay nakaupo; ay naupo; nakaluklok; ay nagsiupo; nauupong; nauupo; naupo siya; nangakaupo; ay nangakaupo; ay nagsiupo na; naupo siya na; ay nauupo; nga ay nakaupo; ay tumahan; tumahan; ay sumakay; ay; may;

May be synonymous with:
English English
sat; sabbatum; saturday
the seventh and last day of the week; observed as the Sabbath by Jews and some Christians

May related with:
English Tagalog
sat
naupo; nakaupo; nagsiupo; umupo; nangaupo; ay nakaupo; ay naupo; nakaluklok; ay nagsiupo; nauupong; nauupo; naupo siya; nangakaupo; ay nangakaupo; ay nagsiupo na; naupo siya na; ay nauupo; nga ay nakaupo; ay tumahan; tumahan; ay sumakay; ay; may;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .