English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: yours

Probably related with:
English Tagalog
yours
ang inyo; inyo; iyo; sa inyo;

May related with:
English Tagalog
your
mo; iyo; iyong; inyo;
your
inyong; ang inyong; ninyong; inyong mga; ng inyong; ang inyong mga; iyong; sa inyong; na inyong; ng inyong mga; ang iyong; inyo-inyong; ninyo ang inyong; mga inyong; ay inyong; ang; ng iyong; na ang inyong; ninyong mga; sa inyong mga; inyoinyong; mo ang iyong; ninyo; na ang iyong; ng mga inyong; mo; sa iyong; ninyo sa inyong; inyoinyong mga; ng; inyo; inyong ipinakita; mailap ang; ang inyo; iyong mga; ninyo ang; mo ang; ninyo ang inyo-inyong; ng iyong mga; ang iyong mga; inyo ang; niya ang iyong; ang mga; kayo; inyo ng; mong; kayong; ng mga; ang ating; sa inyo; ating; mga; iyo; kayo sa; sa mga;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .