English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: and

Best translation match:
English Tagalog
and
at; y;
and
[end] At; 't

Probably related with:
English Tagalog
and
at; at ng; at ang; at mga; at sa; na at; at ng mga; at na; at ang mga; datapuwa; pu; at sa mga; nguni; oo at; nga at; at siya; at kaniyang; na; oo; gayon; datapuwat; gayo; standard; si; sapagka; siya at; o; samantalang; labing; pung; nga; y; pati; at tungkol; ang; at si; at upang; ay; upang; at ito; naparoong; sangpu; ngunit; at ang kaniyang; nang; at nang; palibhasa; pati ng; tapos; ngang; na paroo; saka; upang mga; pati ang; kailan; naramdaman; kahit; bumuo; ganito; hanggang; na mga; sa gayon; subalit; kung; katulad; at tungkol sa; na ang; naroon; makatuwid; man; sa; bukod; dangang; habang; tungkol; mabuhay; hinamak; gaya; kaya; siya; ang mga; o sa; ayos; pagitan; rin; natin; pagka; kung ang; pati ng mga; naman; nais; sa makatuwid; para; ni; kinaugalian nga; ito; sa gayo; kanilang; may; silang; sila; gaya ng; kami; naging; kundi; baka; oh; hanggang sa; kaniyang; tungkol sa; ng; mga; na kaniyang; na kanilang; ay kaniyang; lupain; iyong; huwag; aking; inyo; inyong; na kasama; na kasama ng;

May related with:
English Tagalog
and
at; y;
and
at; at ng; at ang; at mga; at sa; na at; at ng mga; at na; at ang mga; datapuwa; pu; at sa mga; nguni; oo at; nga at; at siya; at kaniyang; na; oo; gayon; datapuwat; gayo; standard; si; sapagka; siya at; o; samantalang; labing; pung; nga; y; pati; at tungkol; ang; at si; at upang; ay; upang; at ito; naparoong; sangpu; ngunit; at ang kaniyang; nang; at nang; palibhasa; pati ng; tapos; ngang; na paroo; saka; upang mga; pati ang; kailan; naramdaman; kahit; bumuo; ganito; hanggang; na mga; sa gayon; subalit; kung; katulad; at tungkol sa; na ang; naroon; makatuwid; man; sa; bukod; dangang; habang; tungkol; mabuhay; hinamak; gaya; kaya; siya; ang mga; o sa; ayos; pagitan; rin; natin; pagka; kung ang; pati ng mga; naman; nais; sa makatuwid; para; ni; kinaugalian nga; ito; sa gayo; kanilang; may; silang; sila; gaya ng; kami; naging; kundi; baka; oh; hanggang sa; kaniyang; tungkol sa; ng; mga; na kaniyang; na kanilang; ay kaniyang; lupain; iyong; huwag; aking; inyo; inyong; na kasama; na kasama ng;
Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .