English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: appointment

Best translation match:
English Tagalog
appointment
sita; tagpo; tiyapan; paghirang; tipanan;
appointment
[apóintment] Pagkahalal sa katungkulan; pagkakayarî; pasiya

Probably related with:
English Tagalog
appointment
tiyapan; paghirang; pakikipagtipan; tagpo; sita; tipanan; pakikipagtipan sa; para sa follow-up; katungkulan; pasiya; araw ng usapan; salita;

May be synonymous with:
English English
appointment; assignment; designation; naming
the act of putting a person into a non-elective position
appointment; date; engagement
a meeting arranged in advance
appointment; fitting
(usually plural) furnishings and equipment (especially for a ship or hotel)
appointment; appointee
a person who is appointed to a job or position

May related with:
English Tagalog
appoint
mag-umang; mangaghahalal; mag-umang ng; magtakda; mangaghahalal sa; maglagay; sabihin;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .