English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: asking

Best translation match:
English Tagalog
asking
nagtatanong; humihingi;

Probably related with:
English Tagalog
asking
paghingi; paghingi ng; humihingi; nagtatanong; nangagpatuloy ng pagtatanong;

May be synonymous with:
English English
asking; request
the verbal act of requesting

May related with:
English Tagalog
ask
tanong; hingi;
ask
hingin; tanungin; humingi; nagsisihingi; manghingi; magtanong; hihingi; itanong; na humingi; manghingi ng; magsisihingi; hihingi ng; mangagtanong; hilingin; hinihingi; hingin mo; tanungin mo; nagsisihingi ng; hinihingan; huminging; ay humingi; humingi ng; ay nagsisihingi; itanong mo; hihingin; magtatanong; itinatanong; ay humingi ng; magtatanong sa; ay nagsisihingi ng; magtanong ka; humingi ka; magsihingi kayo; hilingin mo; itanong mo sa; hingi; magtanong ka sa; tinanong; tanong; mo; kaya;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .