English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: wanting

Best translation match:
English Tagalog
wanting
kapos;
wanting
[wˇnting] Kulang; nangangailangan

Probably related with:
English Tagalog
wanting
kulang; kapos; huwag;

May be synonymous with:
English English
wanting; absent; lacking; missing
nonexistent
wanting; deficient; lacking
inadequate in amount or degree

May related with:
English Tagalog
want
gusto; ibig; nais;
want
gusto; nais; kakulangan; kukulangin; pangangailangan; ma-udyok; gustong; pagkakailangan; mangangailangan; kasalatan; mangailangan; gusto mong; mangailangan ng; ng gusto mo; naisin ng; iniibig; kawalan; kailangan; ibig; ng;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .