English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: acts

Probably related with:
English Tagalog
acts
gawa; na gawa; mga gawa; na mga gawa; mga;

May be synonymous with:
English English
acts; acts of the apostles
a New Testament book describing the development of the early church from Christ's Ascension to Paul's sojourn at Rome

May related with:
English Tagalog
act
gawa; akto; kilos;
act
akto; yugto; kumilos ng; kilos; pangbatas; ay kumilos; kumilos; ay kumilos ng; batas; gawain;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .