English to Tagalog
Search Query: dan

Probably related with:
English Tagalog
dan
na dan; dan na; ang dan; si dan; dan ay; danita; nakikipagpalitan; mga danita;

May related with:
English Tagalog
dan
na dan; dan na; ang dan; si dan; dan ay; danita; nakikipagpalitan; mga danita;

Advertisement

Bookmark This Site