English to Tagalog
Search Query: declare

Best translation match:
English Tagalog
declare
[diclér] Magpahayag

Probably related with:
English Tagalog
declare
ipahayag; maghayag; mangagpapahayag; ipahayag mo; mangagpahayag; ipahayag ninyo; ipahayag ang; magpapahayag; mo ipahayag; magsasaysay; mangagpapahayag ng; ibinabalita; pagpapakilala; ipahahayag; ipinahahayag; magpahayag; mangagpahayag ng; ipinatatalastas; maghahayag; ipahayag mo ang; maghahayag ng; ipahayag ninyo ang; ipinahahayag ang; inyong ipahayag; ipaliwanag mo; maipakilala; saysayin; siyasatin; inihayag; ipinahayag; pagpakitaan ninyo; ay nagsaysay; ay nagsaysay ng; tungkol; tao; ay;

May be synonymous with:
English English
declare; announce
announce publicly or officially
declare; adjudge; hold
declare to be

Advertisement

Bookmark This Site