English to Tagalog
Search Query: declared

Probably related with:
English Tagalog
declared
ipinahayag; nagpahayag; naipahayag; isinaysay; nagpakilala; nagpahayag ng; inihahayag; ay isinaysay; ipinakilala; nagpakilala sa; nagbalita; sinaysay; ipinahahayag; ay nagbalita; ipahahayag;

May be synonymous with:
English English
declared; stated
declared as fact; explicitly stated

Advertisement

Bookmark This Site