English to Tagalog
Search Query: dens

Probably related with:
English Tagalog
dens
mga lungga; mga yungib; yungib;

May related with:
English Tagalog
den
muog;
den
yungib; muog; lungga; tahanan;

Advertisement

Bookmark This Site