English to Tagalog
Search Query: descriptions

Probably related with:
English Tagalog
descriptions
paglalarawan; mga pagsasalarawan;

Advertisement

Bookmark This Site