English to Tagalog
Search Query: despiseth

Probably related with:
English Tagalog
despiseth
humahamak; humahamak ng; humahamak sa; hinahamak ang; ay humahamak sa; babala sa; ay itinatakuwil ang;

May related with:
English Tagalog
despiseth
humahamak; humahamak ng; humahamak sa; hinahamak ang; ay humahamak sa; babala sa; ay itinatakuwil ang;

Advertisement

Bookmark This Site