English to Tagalog
Search Query: destroyers

Probably related with:
English Tagalog
destroyers
mangwawasak; nagsisisamsam; mga manglilipol; ng mga manglilipol;

May related with:
English Tagalog
destroy
sirain; gibain; wasak; wasakin;
destroy
lipulin; lilipulin; gibain; sirain; wasakin; magpahamak; ipahamak; sisirain; na lipulin; na sirain; lilipuling; gigibain; lilipulin ang; magsisipanira; lipuling; ipalipol; puksain; magpapahamak; sisira; gumiba; pupuksain; magpahamak ng; makapagwawasak; iwawasak; lipulin ang; igigiba; malipol; igigiba ng; mawasak; ang sisira; gigibain ang; ibuwal; sisira sa; gumiba ng; nilipol; magsira; patayin; ilugmok; sisirain ang; lipulin mo; inyong gibain; lumipol; lituhin; sinisira; ang sisira sa; ipahamak mo; inyong sisirain; lipulin mo ang; ihihiwalay; maghiwalay; na patayin; inyong sisirain ang; wasak; kaniyang lilipulin; maghiwalay sa; ipapahamak ko; iyong malilipol; papatayin; bigyan; pinatay;

Advertisement

Bookmark This Site