English to Tagalog
Search Query: didst

Probably related with:
English Tagalog
didst
ginawa; ikinubli; ay; ay ginawa; na di; ikaw ay; ay gumawa; di; ikaw ay gumawa; ay gumawa ng; mo; iyong;

May related with:
English Tagalog
didst
ginawa; ikinubli; ay; ay ginawa; na di; ikaw ay; ay gumawa; di; ikaw ay gumawa; ay gumawa ng; mo; iyong;

Advertisement

Bookmark This Site