English to Tagalog
Search Query: disciples

Probably related with:
English Tagalog
disciples
mga alagad; alagad; mga alagad ay; mga alagad na; ng mga alagad; mga alagad sa; kapatid;

Advertisement

Bookmark This Site