English to Tagalog
Search Query: distresses

Probably related with:
English Tagalog
distresses
paghihinagpis; mga paghihinagpis; kahirapan; kapanglawan;

May related with:
English Tagalog
distress
hapis; kapighatian;
distress
kahapisan; kaalitin; nagpapahirap; ng kahapisan; ang kahapisan; pahihirapan; kagipitan; paghihinagpis; hapis; kapanglawan; pagkahapis ay; nagpapahirap sa; kapanglawan ay; kahirapan; kapighatian; karalitaan; ang hirap; hirap;

Advertisement

Bookmark This Site