English to Tagalog
Search Query: doth

Probably related with:
English Tagalog
doth
ba; ba ay; ay; nagsasalita ang; umuungal ba; humihiwalay; ba ang; humahanap; nakakaalam; ang; ng; mo ay; gaya; hindi;

May related with:
English Tagalog
doth
ba; ba ay; ay; nagsasalita ang; umuungal ba; humihiwalay; ba ang; humahanap; nakakaalam; ang; ng; mo ay; gaya; hindi;

Advertisement

Bookmark This Site