English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: favourable

Best translation match:
English Tagalog
favourable
[févorabl] Sang-ayon; naaayon

Probably related with:
English Tagalog
favourable
kabayarang; lingap;

May be synonymous with:
English English
favourable; favorable
encouraging or approving or pleasing
favourable; favorable; golden; lucky; prosperous
presaging or likely to bring good luck

May related with:
English Tagalog
favour
lingap; ng lingap; lingap ng; paglingap; ng biyaya; nanghihinayang; nagsisilingap; biyaya; ng paglingap; sumasangayon; na sumasangayon; nagsisilingap ng; ang lingap; pagkaawa; ng ikalulugod; pagkaawa sa; kinalulugdan; ay sumasangayon; magtamo ng biyaya; kalugdan; pagbibigay; kalooban; kagandahang-loob;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .