English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: felled

Probably related with:
English Tagalog
felled
ibinuwal ang; ibinuwal;

May related with:
English Tagalog
fell
tuklap;
fell
nangahulog; nabuwal; nagpatirapa; ay nangahulog; nahulog; nabuwal na; ay nahulog; ay nangagpatirapa; lumagpak; ay nangabuwal; ay nangadudulas; ay nangaguho; tuklap; ay bumagsak; ay nalaglag; ang nangabuwal; takas; ay nahuhulog; ay; nagsitakas; ay bumaba; ay dumating; siya;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .