English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: gathered

Probably related with:
English Tagalog
gathered
pinisan; nagpipisan; namulot; nagpisan; pinisan ang; pinuti; nangagpupulong; namulot ng; nagpipisan ang; namitas; pagkatipon; nagpisan ng; natipon; mangapipisan; nalakip; nakipisan; dadamputin; namitas sa; nagkatipon; tinipon; nagtipon; ay nagpisan; pinipisan; ay nagpisan ng; pinupulot; ang aning; dinampot; namin; ay; kanilang;

May be synonymous with:
English English
gathered; collected
brought together in one place

May related with:
English Tagalog
gather
pipisanin; pisanin; titipunin; pipisanin ang; nangamumulot; mangagpisan; pisanin mo; manguha ng; manguha; pinipisan; pipisanin ko; nangamumulot ng; magpipisan; magtipon ng; nangagpipisan; magpisan; mamimitas; magtipon; kolektahin mo; mamitas; pisanin ninyo; ay nangamumulot; magtitipon; tipunin ninyo; pipisanin ang mga; pinipisan ang; aampunin; inyong pisanin; mamitas ng; ay nangamumulot ng; manguha kayo; mapipisan; pisanin ninyo ang; mamulot; magtipon kayo; inyong hawakang; manguha kayo ng; ay mapipisan; napisan ko; mo;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .