English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: goings

Probably related with:
English Tagalog
goings
pagyaon; lakad; mga paglakad; lakad ng; mga hakbang; mga lakad; mga landas;

May related with:
English Tagalog
go
punta; alis; umalis kayo;
go
yumaon; magsiparoon; pumaroon; yumaon ka; magsiyaon; yayaon; yayaong; paroroon; magsisiyaon; pumunta; pumaroon ka; yumaong; na yumaon; yumaon na; yumaon ang; yumaon kayo; makaparoon; yumaon ka ng; makauwi; magsisiyaon ng; humayo; nagsisiyaon; yumaon kang; na pumaroon; yayaon na; paroroong; nagsisiyaong; paroroonan; magsiparoon kayo; pumaroong; humayo ka; magsisiyaong; ay pumaroon; yumaon ka na; ka pumaroon; ikaw ay yumaon; ay yumaon; paparoon; pumaroon kayo; yayaon ka; nilalakaran; magsisipasok; nagsisiparito; halikayo; umuwi ka; umuwi; paroon; magsisunod; sasama; tatawirin; mapaparoon; magsihayo kayo; magsiyaon kayo; magsiparito; yumayaong; pasukin; yumaon kayo na; humayo ka ng; kang pumaroon; punta; magsisiparoon; magsipasok; papasok; pinaroroonan; ay magsiparoon; pagparoon; pasok; sumama; ka; yumaon kayong; uuwi; makapapasok; lakaran; magsiyaon kayong; umalis; na magsiyaon; pumasok; kayong magsiyaon; paroon ka; pumaroon kayong; sisiping; kayo ay yumaon; nilalakad; ay magsiyaong; ay paroroon; kong yumaon; magsiyaon kayo sa; kang; lalakad; ba; ay pumaroon ka; patungo; ay nagsisiyaon; kayong; alis; kayo ay magsiyaon; na magsiyaon sa; umalis kayo; ay; kayong magsisiparoon; ikaw ay pumaroon; ba ang; yumaon at; na pasa; lumapit ka; ikaw; parito ka; ikaw ay; magsilakad kayo; ay lumalabas; na lakaran; at yumaon ka; pumarito ka; ikaw ay yumaong; ituloy mo; dalhin; paraan; or halika; mo; na; or halika na; narito nga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .