English to Tagalog
Search Query: harmful

Best translation match:
English Tagalog
harmful
[jármful] Nakasasamâ; nakasasakít

Probably related with:
English Tagalog
harmful
nakakasama; makasama;

May related with:
English Tagalog
harm
perhuwisyo;
harm
perhuwisyo; nasaktan; masama; amin; nangyari; kasamaan; kasamaan sa;

Advertisement

Bookmark This Site