English to Tagalog
Search Query: hearers

Probably related with:
English Tagalog
hearers
tagapakinig; kayong maging tagapakinig; nakikinig;

Advertisement

Bookmark This Site