English to Tagalog
Search Query: heretofore

Best translation match:
English Tagalog
heretofore
[jiertufór] Noong una; hanggang ngayon

Probably related with:
English Tagalog
heretofore
dati; ng dati; nang una;

Advertisement

Bookmark This Site