English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: keeping

Best translation match:
English Tagalog
keeping
[kÝping] Pag-aalagÓ; pag-iingat

Probably related with:
English Tagalog
keeping
pagpunta; pagiingat; pagtupad; ng pagpigil; na gumagamit ng; mo pagtupad ng; na nagiingat;

May be synonymous with:
English English
keeping; guardianship; safekeeping
the responsibility of a guardian or keeper
keeping; holding; retention
the act of retaining something

May related with:
English Tagalog
keep
itago; mag-alaga;
keep
ingatan; iingatan; magiingat; ingatan ang; ipagdiwang; ingatan mo; ipangilin; panatilihin; panatilihing; maingatan; nangagiingat; ay ingatan; tinutupad; nagsisitupad; tumutupad; masadlak; mangingilin; ipangingilin; magiingat ng; magiingat sa; susundin; iyong ingatan; tutuparin; magbabawa; makapagingat; magsipagingat; iingatan ang; sundin; tuparin; ganapin; tumutupad ng; gaganapin; ingatan ninyo; iingatan ninyo; makapagingat ng; ipagdiwang mo; mangagingat; manatiling; nangagiingat ng; tutupad; ipangilin mo; mangagingat ng; ingatan mo ang; magdiwang; magdiwang ng; ay tumutupad; aalagaan; tutupad ng; iniingatan; mag-iingat; nagiingat; ipagdiwang ninyo; tuparin ang; ganapin mo; iyong ipagdiwang; ay tutupad; tuparin mo; magbantay; tutuparin ninyo; mag-alaga; iyong ingatan ang; sundin ang; pagiingat; itago; ng pagiingat; iyong gaganapin; inyong iingatan; ay tutupad ng; ipangingilin ninyo; magingat; tuparin mo ang; ganapin mo ang; iningatan; iyong susundin; iyong gaganapin ang; tinutupad ko; ay tutuparin ninyo; pinipigilan ang; inyong tutuparin; iyong susundin ang; tinutupad ko ang; iyo na ito; iligtas mo; gumawa; ang;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .