English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: likes

Probably related with:
English Tagalog
likes
mahilig;

May related with:
English Tagalog
like
gusto; gaya; paris; kumbaga; katulad; ibig; tulad;
like
gaya; parang; na gaya; tulad; na parang; katulad; parang mga; ng gaya; kumbaga; gaya ng; gusto; na katulad; kawangis; magsigaya; ay gaya; katulad ng; ay parang; tulad ng; gaya ng mga; ng gaya ng; paris; nagustuhan; gaya ng sa; na katulad ng; na gaya ng; kagaya; kaparis; ay katulad; na parang mga; tulad ng sa; gayong; ibig; tila parang; ay parang mga; naging parang; paris ng; gayon; naging gaya; tulad sa; na tulad; ay gaya ng; mga gayong; tila; gaya niyaon; na tila; ng gayon; halos; kung; wari; lang; na wari; gayon ang; naging; ng; na kung paano; na; kung paano; ayon;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .