English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: looked

Probably related with:
English Tagalog
looked
tumingin; nagmalas; ay tumingin; lumingap; nangagsitingin; pinagmalas; tumanaw; paglingap; ay tumanaw; ay nagsitingin; hinihintay; nakita; tinitingnan; ay lumingon; nangakita; pagtingin; tumanaw siya; hinintay; masdan; lot ay; inaasahan; anyo; ay; makita;

May related with:
English Tagalog
look
tingin; tingnan; tumingin;
look
tingnan; titingin; pagtingin; tumingin; tingnan ng; tingin; titingnan; tumitingin; ng pagtingin; ang tingin; mamasdan; minamasdan; masdan; nagsisitingin; anyo; tumanaw ka; nagsisitiwala; tumingala ka; niyo; tumingin ka; magsitingin kayo; nagbago; manumbalik; nyo; masdan ninyo; tingnan mo; makita ng; ka; makita; magingat kayo; ingatan mo; mangagingat kayo; ninyo;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .