English to Tagalog
Search Query: magistrates

Probably related with:
English Tagalog
magistrates
magistrado; mga magistrado; hukom; ng mga magistrado; hukom ay; mga pinuno;

Advertisement

Bookmark This Site