English to Tagalog
Search Query: makest

Probably related with:
English Tagalog
makest
nagmamapuri; naghahanda; ipinalalagay mo; ginagawa mo; ginagawa; ang ipinalalagay mo; ipinalalagay mo sa; kaniyang ginagawa; ginawa; kaniyang ginagawa ang;

May related with:
English Tagalog
makest
nagmamapuri; naghahanda; ipinalalagay mo; ginagawa mo; ginagawa; ang ipinalalagay mo; ipinalalagay mo sa; kaniyang ginagawa; ginawa; kaniyang ginagawa ang;

Advertisement

Bookmark This Site