English to Tagalog
Search Query: maketh

Probably related with:
English Tagalog
maketh
ginagawang; umaaring; ginagawan; gumagawa; nagpapaging; ginagawa; gumagawa sa; pinatatahan; ay ginagawa; ay nagdadagdag ng; gumagawa ng; ginagawa ang; iginawa ng; ginagawa niyang; ay nagbubukas ng; ay; ay nagiging sa; inilagay; gumawa; kaniyang;

May related with:
English Tagalog
maketh
ginagawang; umaaring; ginagawan; gumagawa; nagpapaging; ginagawa; gumagawa sa; pinatatahan; ay ginagawa; ay nagdadagdag ng; gumagawa ng; ginagawa ang; iginawa ng; ginagawa niyang; ay nagbubukas ng; ay; ay nagiging sa; inilagay; gumawa; kaniyang;

Advertisement

Bookmark This Site