English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: maketh

Probably related with:
English Tagalog
maketh
ginagawang; umaaring; ginagawan; gumagawa; nagpapaging; ginagawa; gumagawa sa; pinatatahan; ay ginagawa; ay nagdadagdag ng; gumagawa ng; ginagawa ang; iginawa ng; ginagawa niyang; ay nagbubukas ng; ay; ay nagiging sa; inilagay; gumawa; kaniyang;

May related with:
English Tagalog
maketh
ginagawang; umaaring; ginagawan; gumagawa; nagpapaging; ginagawa; gumagawa sa; pinatatahan; ay ginagawa; ay nagdadagdag ng; gumagawa ng; ginagawa ang; iginawa ng; ginagawa niyang; ay nagbubukas ng; ay; ay nagiging sa; inilagay; gumawa; kaniyang;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .