English to Tagalog
Search Query: matters

Probably related with:
English Tagalog
matters
bagay; ng bagay; usap; ng bagay na; bagay na; mga usap; ang bagay; pananalita; mga bagay; mga bagay na; salita;

May related with:
English Tagalog
matter
materya;
matter
bagay; usap; materya; usap na; bagay na; ng bagay; hatol; akala; mga bagay; nangyari; anoman; anomang sakdal; salita; ano; doon; mga salita; dahil;

Advertisement

Bookmark This Site