English to Tagalog
Search Query: medicines

Probably related with:
English Tagalog
medicines
mga gamot; gamot; gamot na; mga gamot na; ng mga gamot; mga gamot sa; ng gamot; inumin;

Advertisement

Bookmark This Site