English to Tagalog
Search Query: meetings

Probably related with:
English Tagalog
meetings
pagpupulong; nasabing pagpupulong;

May related with:
English Tagalog
meet
magtagpo; makilala;
meet
salubungin; sinalubong; sumalubong; na sinalubong; na sumalubong; sinasalubong; salubungin ang; masasalubong; sumasalubong; na salubungin; makasasalubong; pakikipagkitaan; magtagpo; magpupulong; sasalubungin; sinalubong ang; salubungin mo; sumalubong sa; makilala; pakikipagkitaan sa; na sasalubungin; ay makasasalubong; magpupulong na; na sinalubong ang; marapat; magagamit; karampatan; masumpungan ang; kinamit; marapat na; masumpungan; nakilala; nakikilala; harapan;

Advertisement

Bookmark This Site