English to Tagalog
Search Query: mules

Probably related with:
English Tagalog
mules
mga mula; ng mga mula;

May related with:
English Tagalog
mule
mula; kaniyang mula;

Advertisement

Bookmark This Site