English to Tagalog
Search Query: murderers

Probably related with:
English Tagalog
murderers
mamamatay-tao; nagsisipatay; sa nagsisipatay; mga mamamatay-tao; ang mga mamamatay-tao; sa mga mamamatay-tao; mamamatay tao; mga mamamatay tao; mamamatay tao ay;

May related with:
English Tagalog
murder
patayin;
murder
magsisipatay; pagpatay; nagsisipatay; pinapatay; ng pagpatay; ng pagpatay sa; pagpatay sa; patayin;

Advertisement

Bookmark This Site