English to Tagalog
Search Query: murmurings

Probably related with:
English Tagalog
murmurings
mga pagupasala; mga pag-upasala;

May related with:
English Tagalog
murmur
hugong;
murmur
iniupasala; iniuupasala; naguupasala; inuupasala; kayong maghinagpis; bumubulong; hugong; lagaslas ng;

Advertisement

Bookmark This Site