English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: presently

Probably related with:
English Tagalog
presently
pagdaka;

May be synonymous with:
English English
presently; currently
at this time or period; now

May related with:
English Tagalog
present
handog; regalo; salukoy; kasalukuyan; bigay;
present
kasalukuyang; kaloob; kasalukuyan; ilahad; salukoy; na kasalukuyan; iharap; regalo; nahaharap; nangaririto; na dumalo; ng kaloob; dumalo; nakaharap; nangaroroon; panahong kasalukuyan; tumatahang; bigay; nasabing; panahong; handog; mayroon; ilagay; nasumpungan; ngang; ngayon; ilagay mo; kaniya;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .