English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: shamed

Probably related with:
English Tagalog
shamed
semeb; mapahiya; kahihiyan; sa kahihiyan;

May be synonymous with:
English English
shamed; guilty; hangdog; shamefaced
showing a sense of guilt
shamed; discredited; disgraced; dishonored
suffering shame

May related with:
English Tagalog
shame
hiya;
shame
kahihiyan; ng kahihiyan; kahihiyan na; ay kahihiyan; ang kahihiyan; nakahihiyang; hiya; malaking kahihiyan; mahalay; mangahiya; kasiraang puri; paalalahanan; kilusin sa kahihiyan; kalituhan;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .