English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: shew

Probably related with:
English Tagalog
shew
pagpakitaan; magpapakita; magpapakita ng; ipakikita; nangagtatanyag; magpapakita sa; ipakilala; ipakita sa; magpakita; ipakikita sa; pagpakitaan mo; magtatanyag; nagsisipangaral; ipakita; ipahayag; ituro sa; makapagpapaaninaw sa; magpatalastas sa; magpakita ng; ipakita mo sa; ipakikilala sa; ipahayag sa; maipakilala; ipakita mo; pagpakitaan mo ng; ipakilala mo; sasaysayin; pagpakitaan ninyo; ipatalastas sa; saysayin; ihayag; ipaliwanag; ipakilala mo sa; ipatatalastas sa; ihayag ang; ipakikilala mo sa; na saysayin; ipahayag mo; salang; ituro mo; ay ipakilala mo; ibalita; itinuturo; magpakita kayo; ituro mo sa; saysayin sa; nangagsasalita; inyong ipahayag; lilim; ipaliwanag ninyo sa; ipinakita sa; ay bigyan mo; bigyan mo; sabihin ninyo; kayo; ikaw; ikaw ay;

May be synonymous with:
English English
shew; demonstrate; establish; prove; show
establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

May related with:
English Tagalog
shew
pagpakitaan; magpapakita; magpapakita ng; ipakikita; nangagtatanyag; magpapakita sa; ipakilala; ipakita sa; magpakita; ipakikita sa; pagpakitaan mo; magtatanyag; nagsisipangaral; ipakita; ipahayag; ituro sa; makapagpapaaninaw sa; magpatalastas sa; magpakita ng; ipakita mo sa; ipakikilala sa; ipahayag sa; maipakilala; ipakita mo; pagpakitaan mo ng; ipakilala mo; sasaysayin; pagpakitaan ninyo; ipatalastas sa; saysayin; ihayag; ipaliwanag; ipakilala mo sa; ipatatalastas sa; ihayag ang; ipakikilala mo sa; na saysayin; ipahayag mo; salang; ituro mo; ay ipakilala mo; ibalita; itinuturo; magpakita kayo; ituro mo sa; saysayin sa; nangagsasalita; inyong ipahayag; lilim; ipaliwanag ninyo sa; ipinakita sa; ay bigyan mo; bigyan mo; sabihin ninyo; kayo; ikaw; ikaw ay;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .