English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: the

Best translation match:
English Tagalog
the
[dzÝ] Ang

Probably related with:
English Tagalog
the
ang; mga; ng; ang mga; ng mga; na; sa; na mga; na ang; na ng; sa mga; ng ang; dakong; na ang mga; ay ang; sa ang; ikalabing; ay ng; ng sa; ang sa; mo ang; mga sa; ay ng mga; lupaing; siyang; wikang; ay ang mga; ang lupaing; nang; ay mga; ang dakong; pagbubukang; mo ang mga; isang; punong; ng punong; mga lupaing; ikalawang; pagtatakip; na sa; malaking; ang isang; karagatang; sa dakong; ay sa; ng siya; mga katungkulang; ng katungkulang; kabilang; ng bahang; mabangis; na dakong; drama; babaing; niya ang; mga punong; hilagaang; ng kabilang; tila; ang takdang; malalaking; takdang; na punong; nang ang; pinaka; mga malaking; nagbubukang; ang kalaban; may mga; nang mga; kaniyang mga; ng karagatang; ng isang; yung; mga hangganang; niya ng; sa babaing; nga ang; pangunahing; nung; at ang; ang kaniyang; lupang; kalsada; noong; mga may; nagtatakip ng; persida na; na pinakamainam; yaong; unang; panahong; na siyang; may dakong; siya ng; silang mga; ito ang; tabi ng; na unang; lalong; mas; tabi; buwan; taga; sa pinakamalaking; ng kaniyang; kinaroroonan ng; sa karaniwang; ay nagtatakip ng; sa malaking; ay siyang; na isang; ng mga ito; may; and; nakaraang; niya sa; nasa; ating mga; alituntunin; bilang; sa isang; na may; looban; aking mga; silang; at ng; ganang; kaniyang; mundo; na nasa; guyang; habang; at sa mga; oh; at sa; lalaking; may isang; kanyang; bawa; parang; ating; buong;

May related with:
English Tagalog
the
ang; mga; ng; ang mga; ng mga; na; sa; na mga; na ang; na ng; sa mga; ng ang; dakong; na ang mga; ay ang; sa ang; ikalabing; ay ng; ng sa; ang sa; mo ang; mga sa; ay ng mga; lupaing; siyang; wikang; ay ang mga; ang lupaing; nang; ay mga; ang dakong; pagbubukang; mo ang mga; isang; punong; ng punong; mga lupaing; ikalawang; pagtatakip; na sa; malaking; ang isang; karagatang; sa dakong; ay sa; ng siya; mga katungkulang; ng katungkulang; kabilang; ng bahang; mabangis; na dakong; drama; babaing; niya ang; mga punong; hilagaang; ng kabilang; tila; ang takdang; malalaking; takdang; na punong; nang ang; pinaka; mga malaking; nagbubukang; ang kalaban; may mga; nang mga; kaniyang mga; ng karagatang; ng isang; yung; mga hangganang; niya ng; sa babaing; nga ang; pangunahing; nung; at ang; ang kaniyang; lupang; kalsada; noong; mga may; nagtatakip ng; persida na; na pinakamainam; yaong; unang; panahong; na siyang; may dakong; siya ng; silang mga; ito ang; tabi ng; na unang; lalong; mas; tabi; buwan; taga; sa pinakamalaking; ng kaniyang; kinaroroonan ng; sa karaniwang; ay nagtatakip ng; sa malaking; ay siyang; na isang; ng mga ito; may; and; nakaraang; niya sa; nasa; ating mga; alituntunin; bilang; sa isang; na may; looban; aking mga; silang; at ng; ganang; kaniyang; mundo; na nasa; guyang; habang; at sa mga; oh; at sa; lalaking; may isang; kanyang; bawa; parang; ating; buong;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .