English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: turns

Probably related with:
English Tagalog
turns
ay naging;

May related with:
English Tagalog
turn
ikot; alap; baling; pihit; pulupot; turno;
turn
manumbalik; lumiko; magbalik-loob; magsipanumbalik; papagbaliking-loob; itatalikod; alap; baling; turno; papanumbalikin; pumihit; mangagbalik; magsibalik; ikot; ibalik; pihit; nangauuwi; pulupot; lumihis ng; bumalik; babalik; pumipihit; magbalik; ibiling mo; hihiwalay ang; ay magbalik; lumihis; manunumbalik; hihiwalay; iliko mo; ipihit mo; humiwalay; ibalik ang; nagsipagbalik; papanumbalikin mo; ay nangauuwi; paliko; mababalik; magsipanumbalik kayo; ibalik mo; bumalik ka; ipihit mo ang; pumihit ka; ay bumalik; umuurong; lumingon; ay manunumbalik; ililigaw; muling; ay bumalik ka; mo; kayo; ka; kaarawan; tao; mga tao;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .