English to Tagalog
Search Query: wants

Probably related with:
English Tagalog
wants
nais; gustong; gusto; ninanais; kailangan; mga kailangan;

May related with:
English Tagalog
want
gusto; ibig; nais;
want
gusto; nais; kakulangan; kukulangin; pangangailangan; ma-udyok; gustong; pagkakailangan; mangangailangan; kasalatan; mangailangan; gusto mong; mangailangan ng; ng gusto mo; naisin ng; iniibig; kawalan; kailangan; ibig; ng;

Advertisement

Bookmark This Site