English to Tagalog
Search Query: wards

Probably related with:
English Tagalog
wards
paghahalinhinan;

May related with:
English Tagalog
ward
bilangguan na; bilangguan; bilangguan sa; tungkulin; pulutong; pagbabantay; at pulutong; bantay;

Advertisement

Bookmark This Site